top of page

סְפּוֹנגָ'ה

logobituy 4.jpg

באים לידי ביטוי

ביטויים שהיו החיים עצמם

חתיכות היסטוריה

תמונת לוגו לחתיכות היסטוריה 5.jpg

שטיפת ריצפה עברית בארץ ישראל.

עזרים: מוט עגול מפלסטיק או מעץ אליו מחברים פס ניגוב (המגב), סמרטוט או ספוג שנקרא גם: סמרטוט ריצפה, חומר ניקוי, וכמובן דלי מים.

השיטה: אינדיבידואלית. עם ואריאציות שונות לסחיטה, שטיפה, ושימוש חוזר במים. אין תקן מסודר למלאכת הספונג'ה.

התנוחה הנכונה: גו כפוף.

ספונגה4.jpg

הספונג`ה שייכת באופן מסורתי לאשה. לא משנה אם היא עקרת בית, בעלת בית, עוזרת בית, או סתם מנקה משרדים. במקרים חריגים הגבר זוכה בג`וב - אם הוא גבר מוכה, סתם חנון שדוגל בשוויון, סטודנט שנאלץ לממן לימודים או פשוט עובד זר או ערבי מהשטחים.

לאחרונה, עם פרוץ האישה למחוזות השחרור והפמיניזם, היא הולכת ומפסידה את הספונג`ה לטובת הפיליפינית או הרומניה אבל ממשיכה לשאת באחריות המיניסטריאלית על העבודה ותוצאותיה.

אגב, בצה"ל לא עושים ספונג'ה. החיילים שוטפים את הריצפה בחדריהם לקראת "מסדר המפקד". אף אחד לא ישפיל את הגברברים הצעירים האלה ויגיד להם לעשות ספונג'ה.

ספונגה2.jpg

מקור המילה: כנראה יוון העתיקה,  משם המשיכה לעמי אירופה, והתגלגלה לארצות דוברי ספרדית. (Sponja – Esponja - ספוג).

פועל יוצא: עושים ספונג'ה. אין דרך אחרת לומר את זה. אין שום הטייה לשונית אחרת.

יום מומלץ: יום שישי. להיצמד לסטריאוטיפ.

 

חתיכת היסטוריה:

הספונג'ה מייצגת היסטוריה של מעמדות.

בתחילת המאה ה-20 הביאו אותה יהודים שעלו לארץ מתורכיה, יוון, ספרד בולגריה וארצות הבלקן. הם דיברו בשפת הלאדינו שהיא "היידיש" של צאצאי מגורשי ספרד. רבים מהם נמנו על בני המעמד הגבוה בריכוזי הערים ירושלים ותל אביב, והחזיקו בבית עוזרת ערביה שניקתה את הבית עם סמרטוט סופג, "ספונג'ה".

כשבאו לכאן יהודים מאירופה בעליות הראשונות, הם דחקו את קודמיהם, השתלטו על היישוב העברי וכבשו גם את המעמד הגבוה. העוזרת שלהם היתה מישהי שהשתייכה לעדות "הספרדים" – שם קוד למזרחים המעטים שהיו ביישוב העברי.

אחרי קום המדינה הגיעו מאות אלפי עולים מכל הגלויות, אבל המזרחים נשארו בדרג הנמוך, ונשותיהם ובנותיהם הלכו לעשות ספונג'ה אצל הבורגנות הישראלית האשכנזית. המבוקשות ביותר היו התימניות שהיו ידועות בחריצותן.

אחר כך פרצה העלייה מחבר העמים, ואת הספונג'ה עשו הרוסיות והאוקראיניות, ואחר כך עלו לכאן האתיופיות שדחקו את קודמותיהן, עד שהגיעו חברות הניקיון והשתלטו על שוק הספונג'ה. אצלם אין מעמדות, יש רק שורה תחתונה של רווח כספי.

bottom of page