top of page

ביטחון

מילת קודש ישראלית.

מילה שמזיזה הצידה כל עניין אחר. רק צריך לומר "זה עניין ביטחוני"  – ומקבלים עדיפות עליונה על פני כל העניינים האחרים.

 

במדינה מוקפת אויבים שממשיכה לחיות על חרבה מיום הקמתה - אין מצב של רגיעה, והביטחון מעל לכל.

המצב הביטחוני בישראל קובע את המצב הכלכלי, המדיני, המשפטי, החברתי, הדתי. תקציב הבטחון מהווה שליש מתקציב המדינה, שר הבטחון נחשב לבכיר בין השרים, ועדת השרים לענייני ביטחון היא הוועדה החשובה ביותר בכנסת, ואנשי מערכת הבטחון משמשים בקודש וזוכים להערכה וכבוד – בין אם הם לובשים מדים צבאיים ובין אם הם לובשים בגדים אזרחיים.

עניין ביטחוני מקבל בקלות צו חיסיון בבית משפט, תקציבים ככל שנדרש, חוקים ותקנות שלא מערערים עליהם. הצנזורה קיימת בשבילו בלבד, ואמצעי התקשורת מכבדים אותו, כמעט תמיד, ולא שואלים יותר מדי שאלות.

 

הביטחון הוא בין התחומים היחידים שבהם יכולה ישראל להתגאות שהיא אור לגויים.

עובדה: המצב הביטחוני הוא המנוע של התעשייה הביטחונית הישראלית שמפורסמת בעולם כולו. הוא גם מה שבנה את ההילה סביב יוצאי מערכת הביטחון שנחשבים מותג בינלאומי. הם מבוקשים בכל פינה בעולם, ומעורבים במלחמות שמתחוללות על פני כל הגלובוס.

ועוד עובדה: למרות שבע מלחמות גדולות שהיתה מעורבת בהן, ולמרות עשרות מבצעים צבאיים שאליהם נשלח צה"ל אחת לכמה שנים, ולמרות הטרור הבלתי נגמר ברחובות הערים בכל הארץ ובבתי היישובים הסמוכים לגבולותיה – כלכלתה משגשגת, התיירות בה פורחת, מערכת הבריאות שלה מתקדמת ביותר, איכות החיים של אזרחיה גבוהה והיא זוכה לציונים גבוהים בדירוג מדד האושר הבינלאומי.

ביטחון 3א.jpg

צמרת הביטחון: צה"ל, שב"כ, המוסד.

מילים ביטחוניות שימושיות: כוננות, אירוע פח"ע, גיוס, התרעה.

סעיף מרשים בקורות חיים: שירות ביטחוני.

מרואיין מבוקש באמצעי התקשורת: ביטחוניסט.

תכונה מנהיגותית: מר ביטחון.

נקודת זכות: קבלת סיווג בטחוני.

ביטחוניסט על אזרחי: רכז ביטחון של היישוב.

פועל יוצא: גדר ביטחון של היישוב.

גאווה ביטחונית: תת מקלע עוזי, כיפת ברזל.

איום ביטחוני שאינו נגמר: האיום האיראני.

עמימות ביטחונית: הכור הגרעיני בדימונה.

הספד: הקדיש את חייו לביטחון המדינה ו/או העם.

        זהו חלק מפרויקט "כמוסת זמן ישראל 1948-2023".


מה היא כמוסת הזמן ?

לקט נבחר של 75 תמונות מצב ישראליות כאלה שהיו ועדיין כאן איתנו. כל אחת מהן שווה הגדרה מעודכנת עם כמה מילות הסבר יחד עם טיפ טיפה היסטוריה. ככה בקטנה - וכולן יחד נכנסות לתוך כמוסת זמן וירטואלית שתישאר באוויר למען הדורות הבאים.

אפשר לראות מה נכנס אליה בהקלקה על הכמוסה.

bottom of page