top of page

יהיה בסדר

הבטחה עמומה שאין בה נימוק משכנע.

נפוצה מאד בשפת הישראלים.

 

"יהיה בסדר" היא תחזית אופטימית שלא מבטיחה משהו ברור מלבד עידוד או נחמה. מי שמבטיח לך שיהיה בסדר, מותיר לך את הברירה: לסמוך על המילה שלו או לא.

דקי אבחנה יכולים לשים לב כי ה"יהיה פּ`סֶדֶר" שנאמר בעגה עממית, הרבה פחות משכנע מה"יהיה בֶּסֶדר" התקני שמתלווה אליו נחישות ובטחון עצמי.

ה"פְּסֶדֶר" נשמע חפיף כזה, לא רציני.

ה"בֶּסֶדֶר" המודגש מקרין ידיעה ודאית, רק בלי להיכנס לפרטים. פעמים רבות הוא נאמר בפנים מחביאי סוד, או בקריצה חיננית שרומזת על האור בקצה המנהרה.

 

יהיה בסדר משמש גם סוג של עידוד עצמי ודחיפה קדימה אל הסוף הטוב, וגם כאן הוא תלוי בהטעמה, בנחישות העצמית, בנסיבות, וביכולתו של המעוּדָד לסמוך על עצמו.

 

פעם, בשנותיה הראשונות של המדינה, נעשה שימוש נרחב במילה "סְמוֹך" שהתבסס על אותם עקרונות של עידוד מעורפל ומלווה אופטימיות.

חובבי הסדר הטוב יצאו נגד "תרבות הסְמוֹך". סטיריקנים וכותבי מערכונים העלו אותה על סדר היום, והציפו אותה בעזרת הביטוי "סְמוֹך על סְמוֹך", שהפך להיות סמל להבטחות שמלוות בקריצת עין ולא כדאי באמת לסמוך עליהן.

 

הסמוך התפוגג, ופינה את מקומו לטובת ה"יהיה בסדר". הבטחה של המבטיח: סמוך - עלי. על המצב. על אלוהים. על יד המקרה. ובכלל: למה לדאוג ? אחי, יהיה פסדר.

יהיה בסדר

אח לאופטימיות: יהיה טוב.

אופטימיות יתר: לא יהיה בסדר. כבר בסדר.

דרמטיות יתר: יהיה בסדר. הסר דאגה מליבך.

יהיה בסדר בהתנייה: אם תעשה את זה ואת זה.

יהיה בסדר חשוד: "תסמכי עלי".

מילה של סחבק: מילה שלי. יהיה בסדר.

יהיה בסדר עם הפי אנד: אתה רואה ? אמרתי לך שיהיה בסדר.

סלנג: יהיה בסיידר.

נחמה פורתא: יהיה בסדר אבל לא כמו שרצית.

תשובה ל"יהיה בסדר": סומך עליך.

146625.jpg

דבר ראש הממשלה יצחק רבין על "יהיה בסדר" הישראלי

        זהו חלק מפרויקט "כמוסת זמן ישראל 1948-2023".


מה היא כמוסת הזמן ?

לקט נבחר של 75 תמונות מצב ישראליות כאלה שהיו ועדיין כאן איתנו. כל אחת מהן שווה הגדרה מעודכנת עם כמה מילות הסבר יחד עם טיפ טיפה היסטוריה. ככה בקטנה - וכולן יחד נכנסות לתוך כמוסת זמן וירטואלית שתישאר באוויר למען הדורות הבאים.

אפשר לראות מה נכנס אליה בהקלקה על הכמוסה.

bottom of page