top of page

אתה רואה ? אמרתי לך

המלח על הפצעים.

החכמה שאחרי מעשה.

אתה רואה ? היא שאלה רטורית שאין לה תשובה אלא המשך מיידי: אמרתי לך. ושניהם פאנץ` ליין של הטיפוס המעצבן הזה שיצא צודק ולא מספיק חכם כדי לשתוק.

"אתה רואה ?" הוא נשקו החביב של החלש שלא עושה רק מדבר, של ההיא שלא מקשיבים לה, של הנודניק, של חובבי הקיטוּר, ושל כל אלה הנהנים מסיפוק מיידי של השמחה לאיד.

הוא נפוץ במיוחד בחיי המשפחה - בין האשה לבעלה או בין הגבר לאשתו, ובין הורים לילדים. בדרך כלל גם נלווה לו נפנוף של אצבע, מבט יוקד וטון דיבור נרגן. לחיזוק, מוסיפים גם: ידעתי.

אתה רואה.jpg

"אתה רואה" ו"אמרתי לך" יושבים לך על הצוואר בדיוק ברגע הכשלון, כשהמציאות מתנפצת מול עיניך. כל מה שאתה זקוק לו הוא טפיחת עידוד, ליטוף ונחמה, כדי להירגע. ואז זה נוחת עליך:

אתה רואה ? הוא מוגבל בבנק - אמרתי לך לא לעשות עסק עם הנוכל הזה.

את רואה ? עכשיו ניתָקָע שעתיים בפקק. אמרתי לך לפנות שמאלה ברמזור.

אתה רואה את הציון הנמוך במבחן ? אמרתי לך ללמוד ואתה זילזלת.

אתה רואה ? ביבי נתניהו מנצח בכל הסקרים. אמרתי לך: המשפט נגדו לא משפיע על הבוחרים.

אתה רואה 3א.jpg

יש גם גירסה אופטימית, מעצבנת אבל נסבלת. היא מגיעה אחרי הֶפִּי אֶנד והיא שייכת לאופורטוניסטים שתופסים טרמפ וזוקפים לעצמם את ההצלחה:

אתה רואה ? אמרתי לך שזה יסתדר בסוף.

גירסה תוקפנית: מגיע לך.

גירסה אמהית רכה: אם רק היית מקשיב לי.

גירסה פוליטית: הזהרנו מראש.

גירסת פרומו: שלא תגיד אחר כך שלא הזהרתי.

        זהו חלק מפרויקט "כמוסת זמן ישראל 1948-2023".


מה היא כמוסת הזמן ?

לקט נבחר של 75 תמונות מצב ישראליות כאלה שהיו ועדיין כאן איתנו. כל אחת מהן שווה הגדרה מעודכנת עם כמה מילות הסבר יחד עם טיפ טיפה היסטוריה. ככה בקטנה - וכולן יחד נכנסות לתוך כמוסת הזמן וירטואלית שתישאר באוויר למען הדורות הבאים.

אפשר לראות מה נכנס אליה בהקלקה על הכמוסה.

bottom of page