top of page

פרָאיֶיר

מילה פופולארית בשיח הישראלי. מביעה יחס שלילי לאנשים בעלי תמימות מופרזת מדי.

פראייריות היא תמימות פסולה. פראייר הוא תמים שנחשב לוּזֶר.

 

כל ישראלי מפנים מגיל צעיר את האיסור החברתי לא "לצאת פראייר" (לא להיות תמים מדי).

בכל מקום אליו יגיע, יהיה מי שיזכיר לו כי אפשר להסתדר בקריצת עין, בפרוטקציה, בדילוג על שלבים, בהעמדת פנים ובהבטחות סרק. ואם הוא הולך לפי כל הכללים המקובלים בכל חברה מתוקנת במערב, יגלה מהר מאד כי יש כאלה שחושבים שהוא פראייר והם לא.

הוא עומד בתור – הם עוקפים אותו בתירוצים שונים.

הוא שילם מחיר מלא על המוצר – הם התמקחו עם המוֹכֵר וקיבלו הנחה.

הוא קיבל מהקבלן מטבח סטנדרטי בדירה החדשה – הם קיבלו מטבח יוקרה.

הוא עובד קשה כדי להרוויח כמה שקלים – הם מוצאים את הערוץ שמרוויחים בו כסף בקלות.

הוא משליך גחלים של המנגל לפח - הם משאירים את הגחלים ושיירי מזון בגן או בשמורת הטבע. 

הוא מילא את הטפסים למכרז כמו שהתבקש – הם בדקו את מי אפשר לשחד.

הוא חיפש חניה במשך שעה – הם סידרו לעצמם תו נכה.

סחבק-לא-פראייר.jpg

הפראייריות היא כתם על מצחם של ישראלים רבים מכל העדות והמגזרים:

אלה שהצביעו למפלגה שהבטיחה הבטחות;

זה שהאמין לחבר הכי טוב שלו עד שהחבר ברח לחו"ל;

זאת שחתמה על הוראת קבע לסוכן מכירות זריז שנעלם עם כספה;

זה שקנה מנייה בבורסה, בהמלצה של "מביני עניין" מסתוריים, ואחרי שקנה - המנייה קרסה;

ההוא שקנה רכב משומש, והמוכרים לא סיפרו לו שהרכב עבר שתי תאונות;

המרואיין שהאמין לעיתונאי שלא יוציא דברים מהקשרם ...והעיתונאי הוציא.

וכל מי שגילה מאוחר מדי כי עשה את טעות חייו, או כמו שמקובל לומר "יצא פראייר". יש לו חלק באשמה כי הוא תמים ולוזר.

חכמת חיים ישראלית: פראיירים לא מתים הם רק מתחלפים.

אמצעי מניעה: כבדהו וחשדהו.

וידוי של פראיירית: "כולם ידעו שיש לו מאהבת חוץ ממני".

פראייר משפטי: חתם על החוזה בתום לב.

גאווה ישראלית: לא פראייר של אף אחד.

מילים של חשדן לא פראייר: עזוב אותי, לך תחפש מישהו אחר שיסכים.

פראייר של פוליטיקאים: אחד שמנצלים אותו, או בעברית מדוברת: עושים עליו סיבוב.

 


והנה האשם תמיד – לא פראייר של אף אחד.

        זהו חלק מפרויקט "כמוסת זמן ישראל 1948-2023".


מה היא כמוסת הזמן ?

לקט נבחר של 75 תמונות מצב ישראליות כאלה שהיו ועדיין כאן איתנו. כל אחת מהן שווה הגדרה מעודכנת עם כמה מילות הסבר יחד עם טיפ טיפה היסטוריה. ככה בקטנה - וכולן יחד נכנסות לתוך כמוסת זמן וירטואלית שתישאר באוויר למען הדורות הבאים.

אפשר לראות מה נכנס אליה בהקלקה על הכמוסה.

bottom of page