top of page
לוגו האגודה_edited.jpg

שירות לאומי - סיפורה של האגודה להתנדבות

קדימון

חתיכות היסטוריה

שירות לאומי
סיפור של אגודה והתנדבות
(1971-2021)

השירות הלאומי בישראל הוא המיזם החברתי הגדול ביותר שקם אי פעם במדינה.

הוא מאפשר לצעירים וצעירות בני 18, שאינם רוצים או אינם יכולים לשרת בצה"ל, להתגייס לשנה או שנתיים של התנדבות, ולמלא חובה אזרחית שהיא שוות ערך לשירות צבאי. כיום, ב-2023, מתנדבים כ-18,000 צעירים וצעירות בכל שנה, והם מגיעים מכל מגזרי האוכלוסייה הישראלית: הדתי והחילוני, הערבי והדרוזי, הכשירים והמוגבלים.

מאות אלפי צעירים וצעירות כבר מימשו את זכותם לשרת את המדינה בדרך זו, במקום לשרת בצה"ל. בסיימם את השירות הלאומי הם זכאים לכל הזכויות להם זכאים חיילים וחיילות משוחררים.

שירות לאומי נראה כבר שגרתי ומובן מאליו. חלק בלתי נפרד מההוויה הישראלית.

זהו "האח הקטן" של צה"ל" - מסלול רשמי של שירות למען המדינה, הוא מתקיים על פי חוקים ותקנות שקבעה הכנסת, ומפוקח על ידי רשות ממשלתית – "הרשות לשירות לאומי-אזרחי".

הרשות לשירות לאומי אזרחי - לוגו.png

פעם זה לא היה ככה.

בעשורים הראשונים של המדינה, היה מסלול שירות אחד, צבא הגנה לישראל, שאליו התגייסו צעירים וצעירות שהגיעו לגיל 18 בגיוס חובה. קראו לו "צבא העם", בנימה פטריוטית גאה. אבל לא כל העם באמת שירתו בו - צה"ל לא קיבל כל אחד ולא כל אחת. הוא דחה בנים ובנות על רקע רפואי, ודחה פציפיסטים וצעירים בעלי רישומים פליליים, וכמובן גם בני מיעוטים – בעיקר מוסלמים.

גם בנות דתיות לא שירתו בצה"ל, אבל זה סיפור אחר לגמרי.

מאז קום המדינה ובמשך כשני עשורים, הן קיבלו פטור משירות צבאי, על רקע דתי - כל הבנות הדתיות, גם בנות המגזר הציוני דתי (שנקרא אז: דתי-לאומי) סיימו את לימודיהן התיכוניים ועברו לפרק הבא בחייהן - לימודים, עבודה, חתונה והקמת משפחה. גם אם היו רוצות לתרום לחברה בישראל, לא היתה להן כל דרך מסודרת לתרום.

בשנות ה-70 המציאות הזו השתנתה והתחולל מהפך דרמטי באמצעות שני תהליכים:

הוקמה מסגרת של שירות לאומי עבור בנות דתיות, ובאמצעותה רוב מוחלט של בנות מהמגזר הציוני-דתי (וגם בנות חרדיות) קיבלו אפשרות לשרת שירות לאומי במקום שירות צבאי, וניצלו את האפשרות, בגדול.

כעבור עוד שלושה עשורים התרחבה המסגרת ונפתחו ערוצי שירות חדשים, לכלל האוכלוסייה בישראל, וביניהם: ערבים, נוצרים, דרוזים, צעירים בעלי מוגבלויות וכל מי שנמנע ממנו לשרת בצה"ל.

הפער הזה בין מה שהיה לבין מה שהיום, נזקף לזכותה של "האגודה להתנדבות" – העמותה שיסדה את השירות הלאומי ועשתה אותו לחלק בלתי נפרד מהחברה הישראלית.

בפרקים הבאים, יסופר איך זה היה פעם, ואיך התחולל המהפך, ומה קורה היום, ומי הם האנשים שעומדים מאחורי השינויים, ומה חלקה של הפוליטיקה בכל התהליכים ההיסטוריים.

החומר המתפרסם כאן ב-7 פרקים, מבוסס על הספר שהוציאה האגודה לרגל יובל ה-50 שלה ושל השירות הלאומי, ספר שנכתב בעקבות תחקיר מקיף וכתיבה מקורית של שלומי רוזנפלד.

ספר האגודה להתנדבות - כריכה אחורית
ספר האגודה להתנדבות - כריכה קדמית

ואלה תולדות השירות הלאומי, וסיפורה של האגודה להתנדבות ב-7 פרקים. כל פרק בקישור נפרד:
* מבוא - עמוד זה
* השירות הלאומי והברית ההיסטורית

* מבקיעי הדרך

* האגודה והשירות הלאומי

* המפנה בשירות הלאומי

* השירות הלאומי והפוליטיקה

* תמונות ישראליות

bottom of page